The influence of family function on self-management behaviors and quality-of-life in adult patients with type 2 diabetes

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

Abstract

Type 2 diabetes (T2D) er en kronisk endokrin lidelse med en stigende prævalens. Som følge af utilstrækkelig egenomsorgsadfærd reduceres behandlingseffektiviteten, og mange patienter når derfor ikke det tilsigtede HbA1c niveau. Dette medfører stigende forekomster af senkomplikationer
og sygdomsbyrder. Studier viser, at T2D-interventioner med fokus på familieinddragelse forbedrerlivskvalitet, egenomsorgsadfærd og HbA1c. Imidlertid er kendskabet til familiefunktionens indflydelse på kvaliteten og niveauet af familieinddragelse i T2D egenomsorg beskedent. Det overordnede mål med denne ph.d.-afhandling var at undersøge familiefunktionen og
familie interaktioners indflydelsen på egenomsorg, glykæmisk kontrol og QoL blandt patienter med T2D. Undersøgelsen anvendte en konvergent mixed methods tilgang og resultaterne er præsenteret i tre artikler. Studie I var et integreret review med et intra familie perspektiv i forhold til støttende og
ikke-støttende interaktioner hos familier med T2D. Ved hjælp af indholdsanalyse fandt vi, at støttende interaktioner omfattede opmuntrende kommunikation og familiesamarbejde i forhold til T2D egenomsorg. Ikke-støttende interaktioner var brokkende adfærd og negligering i forhold til at leve med diabetes. Studie II var et kvantitativt tværsnitsstudie, der vurderede om familiefunktionen var relateret til HbA1c niveauer og livskvalitet. Vi fandt ingen sammenhæng mellem familiefunktion og HbA1c. En sammenhæng mellem god familiefunktion, lav diabetes byrde og stærk mental sundhed blev imidlertid påvist. Studie III var et kvalitativt, fortolkende, beskrivende design, der anvendte semi-strukturerede interviews til at beskrive patientens erfaring med familiefunktion og dens betydning i diabetesrelateret egenomsorg. Ved hjælp af tematisk analyse
viste vores resultater, at deltagerne trivialiserede konsekvenserne af T2D og valgte medicinsk kontrol frem for livsstilsændringer. Familien blev ikke involveret i T2D egenomsorgen for at kunne opretholde den sædvanlige livsstil og dermed fremme nærhed i familien ved at dele 'det gode liv'. De integrerede resultater af undersøgelserne var, at T2D, familieinddragelse i egenomsorg og
livsstilsændringer blev anset for ubetydelige. Til gengæld var nærheden i familien fremmet ved at dele 'det gode liv', hvilket var en betydelig fælles værdi. Opretholdelse af en ’normal’familiefunktion, uafhængighed og fokus på de følelsesmæssige og sociale aspekter af livet var fælles prioriteter. At forstå og potentielt omstrukturere sygdoms- og behandlingsopfattelser inden
for familien er værdifuld i forhold til at identificere individualiserede T2D-egenomsorgs mål, der fører til gunstigere sundhedsadfærd, sygdomsresultater og livskvalitet.
Original languageDanish
Number of pages152
Publication statusPublished - 14 Sept 2019

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • disease, health science and nursing

Cite this