Tid til uddannelse: – en uddannelsesetnografisk analyse af dyrlægestuderende og sygeplejestuderendes oplevelse af ’gøremålstravlhed’

Vibeke Røn Noer, Anita Lyngsø, Camilla Kirketerp Nielsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen sætter fokus på, hvordan studerende oplever og håndterer uddannelsesforløb, som i såvel uddannelse af dyrlæger som sygeplejersker præges af en markant travlhed. Artiklen baseres på langvarige feltarbejder, der gennem observationer, interviews og videodagbøger har kortlagt det studiemæssige hverdagsliv og fastholdt de professionsstuderendes egne beretninger og iværksatte strategier. De empiriske analyser henter inspiration fra de uddannelsesetnografiske forskningstraditioner, og det gennemgående begreb om gøremålstravlhed henviser såvel til omsorgsfilosofiske udspring, som til uddannelses-og sundhedssociologiske rammesætninger. Artiklen peger i forlængelse heraf på et nødvendigt opgør med travlhedens konsekvenser i det danske uddannelsessystem.
Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
Issue number3
Pages (from-to)70-86
Number of pages17
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 21 Sept 2021

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this