Topikal behandling af psoriasis: patienters præferencer for gel eller salve

Kåre Jansbøl, Katrine Schepelern Johansen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookResearchpeer-review

Abstract

Konklusion
Psoriasispatienterne, der har deltaget i denne undersøgelse, ser ud til at mangle relevant oplysning om deres sygdom. Flere nærer tilsyneladende urealistiske forventninger til, hvad behandling kan udrette. Flere er som følge heraf også meget skuffede over de resultater, som de opnår gennem behandling. Skuffelsen forplanter sig til læger, medicin og medicinalindustri.

I forhold til undersøgelsen af de konkrete produkter – salve og gel indeholdende de samme aktive stoffer – er der ingen klare konklusioner. Nogle anvender både salve og gel og er ikke tilbøjelige til at udskifte det ene produkt med det andet. Kvinder ser ud til at være lidt gladere for gel, end mænd er. Der er også en tendens til, at patienter foretrækker gel, når de er blevet introduceret til gel før salve.

Baggrund
Undersøgelsen er sat i gang af lægemiddelvirksomheden LeoPharma. Det snævre formål var at undersøge psoriasispatienters præferencer for to af LeoPharmas produkter: salve og gel indeholdende de samme aktive stoffer. Et bredere formål med undersøgelsen var at undersøge, hvordan psoriasispatienter får deres sygdomsbehandlinger til at hænge sammen med deres hverdag.

Metode
Konklusionerne er draget på baggrund af interviews med 17 patienter med psoriasis. Patienterne er rekrutteret gennem opslag på apoteker.

Original languageDanish
PublisherKORA
ISBN (Print)9788774888079
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this