Trepartsamtalen

Henrik Lundsted Nielsen, Frits Hedegaard Eriksen

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch

Abstract

I den ny uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen pointeres allerede i uddannelsesbekendtgørelsens(2007), at den kommende lærer gennem uddannelsen skal opnå teoretiske og praktiske forudsætninger for sit professionsrettede virke, og at praktik og uddannelsens øvrige fag er forpligtet på samarbejde gennem alle studieår.
International forskning understøtter betydningen af dette samarbejde - i forbindelse med den gode lærers praksis peges der entydigt på, at faglig viden først kommer til sin ret, når den kombineres med pædagogisk viden og kompetence.
Faget praktik er tiltænkt en vigtig sammenbindende funktion i uddannelsen. Det skal sammenbinde det, som foregår på læreruddannelsen med det som foregår i professionen. Det viser sig imidlertid, at relationen mellem teori og praksis, og samspillet mellem linjefag, pædagogisk fag og praktik ikke altid fungerer hensigtsmæssigt.
Som læreruddannelsen hidtil har været organiseret, har det i vid udstrækning været overladt til den enkelte studerende at integrere indsigter fra linjefagene, pædagogikken og praktikken, og det virker ikke hensigtsmæssigt, når væsentlige undersøgelser indikerer, at læreruddannelsen netop har sin styrke ved at integrere fag, pædagogik og praktik.
På baggrund af disse udfordringer har Skive Seminarium under overskriften ”samarbejdet om faget praktik” initieret en række uviklingsprojekter som særligt indsatsområde, og heri indgår udviklingsprojektet ’Trepartsamtalen’.
Original languageDanish
Publication date2008
Number of pages18
Publication statusPublished - 2008
EventDen 10. Nordiske Læreruddannelseskonference i Reykjavik 2008 - Reykjavik, Iceland
Duration: 21 May 200824 May 2008

Conference

ConferenceDen 10. Nordiske Læreruddannelseskonference i Reykjavik 2008
CountryIceland
CityReykjavik
Period21/05/0824/05/08

Keywords

  • teacher education
  • internships

Cite this