Abstract

I artiklen spørger vi, hvordan trivsel konstrueres som samfundsmæssigt ideal og målsætning for fagprofessionelle i lovgivning rettet mod børneliv, som de kan (for)løbe på tværs af forskellige institutioner og indsatser i Danmark. Med inspiration fra Aktør-Netværk-Teori peger vi i artiklens analyser på, hvordan trivsel stabiliseres som en stærk aktør i de forskellige lovgivninger, men også som en aktør med forskellige rækkevidder og former for handlekraft. Samlet set leder artiklens analyser os til at karakterisere trivsel i den børne- og ungerettede lovgivning som en black box, der både kan blødgøre og hærde de samfundsmæssige idealer og de fagprofessionelles bestræbelser i samfundets intuitioner og indsatser rettet mod børn. Endvidere diskuterer vi, hvordan trivsel som ideal fordring for de fagprofessionelle, som møder børn og unge i det danske samfund kan skærpe fokus mod et bedre børneliv, men også risikerer at udfordre såvel de børn og unge som de fagprofessionelle, som ikke lever op til idealet.
Original languageDanish
JournalPædagogisk psykologisk tidsskrift
Volume60
Issue number2
Pages (from-to)21-33
Number of pages13
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • children and youth

Cite this