Tværfaglig dysfagi indsatser i Rudersdal kommunes ældre og sundhedsområde: et udviklings og praksisprojekt

Ulla Andersen, Marie Kjær Andreasen, Birgitte Grønnegaard Jepsen,

  Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractCommunication

  Abstract

  Baggrund: Nedre luftvejssygdomme er hyppigste årsag ift. forebyggelige indlæggelser i Rudersdal Kommune. Behov for kompetencebeskrivelser og organisering af indsatser tværfagligt, indenfor dysfagi. At følge NKR for ”Øvre Dysfagi-Opsporing, Udredning og Udvalgte Indsatser samt ETF anbefaling indenfor dysfagi.
  Formål med projektet: Et reduceret antal borgere indlagt med luftvejsinfektion på grund af fejlsynkning. Organisering af indsatsen tværfagligt til midlertidige pladser, plejehjem, daghjem og hjemmepleje. At højne og ensarte kvaliteten af opsporing og indsats i forhold til dysfagi i Rudersdal kommunes ældre og sundhedsområde. Kompetenceudvikling af tværfagligt personale.
  Metode: Udviklings- og praksisprojekt.
  Organisatorisk arbejde for at sikre konsensus af instruks og implementering på tværs af fag og institutioner.
  Temadag for ergoterapeuter samt undervisning for tværfagligt personale: Ergoterapeut, sygeplejerske, SSA, kostfaglige medarbejdere og diætist.
  Ergoterapeuter er videreuddannet indenfor dysfagi specialet.
  Arbejdsgrupper sammensættes tværfagligt og på tværs af afdelinger.
  På baggrund af evidensbaseret litteratur, kliniske retningslinjer, faglige anbefalinger samt tværfaglig konsensus, udarbejdes instruks.
  Resultat: Der er udarbejdet en tværfaglig instruks ved ernæringsindsatser og dysfagi på ældreområdet. Implementering af MEOF-II er påbegyndt som systematisk screeningsredskab til tidlig opsporing. Tværfagligt personale er kompetenceudviklet og procedure for faglig sparring beskrevet.
  Konklusion: Kvaliteten er højnet og ensartet indenfor dysfagi i Rudersdal kommunes ældre og sundhedsområde. Kendskab og samarbejde på tværs af afdelinger er forbedret via dialog og instruks. Handleanvisninger for opsporing, udredning og indsatser er beskrevet til brug for tværfagligt personale.
  Perspektiv: Reduktion i antal borgere indlagt med luftvejsinfektion på grund af fejlsynkning forventes opgjort ultimo 2018.
  Original languageDanish
  Publication dateNov 2018
  Publication statusPublished - Nov 2018
  EventERGO 18: Ergoterapifaglig konference - Comwell, Kolding, Kolding, Denmark
  Duration: 6 Nov 20187 Nov 2018
  https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/aabent-tilmelding-til-ergo-18

  Conference

  ConferenceERGO 18
  LocationComwell, Kolding
  Country/TerritoryDenmark
  CityKolding
  Period06/11/1807/11/18
  Internet address

  Keywords

  • health, nutrition and quality of life

  Cite this