Tværprofessionel læringsarena: betydninger af en fælles referenceramme i målformulering

Tina Kramer, Cathrine Sand Nielsen, Kirsten Frederiksen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Mantraet om krav til borgercentrering i et sammenhængende sundhedsvæsen, fordrer at sundhedsprofessionelle samarbejder med patient/borger på tværs af professioner og sektorer. En central udfordring i samarbejdet er formuleringen af et fælles tværgående mål, som er patient/borgers mål. Et mål-arbejde der udfordres af forskellige professioners og systemers logikker i en grad, så det næsten ikke kan overkommes. Spørgsmålet der behandles i denne artikel er, hvilken betydning en fælles referenceramme, som ICF, har for målformulering i tværprofessionel uddannelse.
Gennem seks uger fulgte forfatterne valgfaget InterTværs, hvor ICF-modellen forsøgsvis blev taget i brug som fælles referenceramme for patient-/borgercentrering.
30 sundheds professionsstuderende, fordelt i seks tværprofessionelle team interagerede med patient/borgere i forløb på tværs af sundhedsvæsenet. I artiklen præsenteres etnografiske analyser af, hvordan studerende snarere ignorerede end udfordrede den fælles referenceramme. Analyserne viser, at de studerende i de tværprofessionelle teams, udarbejder væsens forskellige typer af mål, som dels er patient/borgers mål, dels mono-professionernes mål samt kvalitetsmål.
Helt modsat intentionen i studieforløbet er målene således ikke primært tværprofessionelle, og ICF modellen fravælges som fælles referenceramme.
Analyserne viser videre, hvordan de studerende nok identificerer betydningsfulde professionsforskelle, men de fremprovokerede kritiske diskussioner under-udnyttes. ICF modellen synes ikke i sig selv, at stimulere det tværprofessionelle teamsamarbejde.
Spørgsmålet til drøftelse i fremtidige studieforløb er, om det snarere er ICF-modellens bio-psyko-sociale tilgang end modellen som model, der kan stimulere tværprofessionelle kritiske diskussioner. Som sådan kan det, der kan betegnes som en bio-psyko-social tilgang, være en fælles referenceramme i samarbejdet om det fælles mål, som er patient/borgers mål.
Original languageDanish
JournalSundhedsprofessionelle Studier
Issue number2
ISSN2446-1563
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • education, professions and jobs
  • disease, health science and nursing

Cite this