Ud over skole-centrisme: talent i erhvervsuddannelserne

Suna Møller Christensen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  4 Downloads (Pure)

  Abstract

  I artiklen argumenteres der for, at erhvervsfagene deler et empirisk begreb om talent, som rummer en kritisk kommentar til velkendte, hierarkiserede og hierarkiserende dikotomier mellem viden og kunnen. Erhvervsskolernes arbejde med at udvikle markører for talent og tilrettelægge undervisning for talentelever kan potentielt forme et opgør med det, som Paradise og Rogoff kalder skole-centrisme (2009:102) i uddannelsestænkning. Med det henviser de til tænkning, som reducerer læring uden for formelle skolesammenhænge til uformel og dermed tilfældig læring (ibid: 102-103). Dualismen mellem formel og uformel kan i forhold til uddannelsessystemet i Danmark genfindes som en dualisme mellem teori og praksis. Overført til talentudvikling i erhvervsskolerne peger begrebet skolecentrisme på hvordan en reduktionistisk tilgang til praktisk og situeret viden som et vedhæng til teoretisk og objektiveret viden, fortrænger forskelle i kulturel erfaring og social organisation af viden. Imidlertid er netop anerkendelse af hvad faglig viden er og hvordan det bliver til, afgørende for niveaudifferenciering, der tager udgangspunkt i fagets indholdsdimensioner.
  Original languageDanish
  Article number4
  JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
  Volume2015
  Issue number3
  Pages (from-to)42-52
  Number of pages11
  ISSN0904-2393
  Publication statusPublished - 2015

  Keywords

  • school development

  Cite this