Uddannelses-barrierer for udvikling af klinisk sygeplejepraksis: Et kvalitativt udviklingsprojekt med en hermeneutisk/kritisk hermeneutisk tilgang

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPosterResearch

Abstract

Udviklings- og forskningsprojektet, hvor der er udført kvalitative fokusgruppeinterviews af undervisere, kliniske vejledere og studerende, dokumenterer, at der i deres opfattelser af teori og praksis, viser sig barrierer for udvikling af den kliniske sygeplejepraksis. Nogle af de barrierer, som bliver synlige i projektet er, at den tekniske rationalitet synes at være rådende. Det viser sig bl.a. ved, at teori og forskningsresultater bliver redskaber og opfattes som direkte handlingsanvisende for praksis uden hensyntagen til konteksten i praksis.
Desuden fremgår det, at der er en manglende anerkendelse af praksisfeltets potentialer for udvikling af ny viden, som får konsekvenser for såvel patientplejen som for udviklings af sygeplejefaget. Der synes at være en tendens til en negligering af den aktuelle praksis og de autentiske problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for forskning og udvikling. I stedet synes at eksistere et videnshirarki, hvor teori og segmenteret forskning får forrang for aktuel praksisforskning.
Da vores undersøgelse har sygeplejerskeuddannelsen som fokus, kan vi udlede, at disse barrierer kan få konsekvenser for udvikling af faget fremover, hvis de studerede socialiseres til overvejende at blive vidensforbrugere frem for vidensudviklere.
Original languageDanish
Publication date18 Jan 2010
Number of pages1
Publication statusPublished - 18 Jan 2010
EventForsknings og udviklingskonference 2010 - Skejby, Aarhus, Denmark
Duration: 18 Jan 201018 Jan 2010

Conference

ConferenceForsknings og udviklingskonference 2010
LocationSkejby
Country/TerritoryDenmark
CityAarhus
Period18/01/1018/01/10

Keywords

  • nurse education

Cite this