Uddannelsesoverblik og kompetencebehov i vandsektoren: resultater fra delprojekt under erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Signe Herbers Poulsen, Charlotte Frambøl

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

61 Downloads (Pure)

Abstract

Formelle og uformelle kompetenceløft er fordelt bredt i Danmark og på forskellige praktiske og faglige niveauer. I dette ”her-og-nu” overblik fandt vi 150 formelle uddannelser med primært eller sekundært fokus på vand: 20 erhvervsuddannelser, 64 korte- og mellemlange, 27 lange videregående uddannelser, 5 kurser og 34 AMU-kurser. Foruden kurserne var der 12 efteruddannelser. Hertil fandt vi mere end 35 uformelle kurser og uddannelser.

Kortlægning af værdikæden for vandsektoren
Vi har desuden kortlagt uddannelsesudbuddet ud fra værdikæden for vandsektoren fra State of Green.
Vi identificerede herved en række efteruddannelseshuller:

1) Data og digitalisering
Forståelse for og indblik i hvordan data kan bruges mere og bedre i forretningen til værdiskabelse samt datasikkerhed, artificial intelligence (AI), Internet og Things (IoT) og effektivisering/automatisering.

2) Bæredygtighed
Operationel læring om at dokumentere grønne løsninger og fokus på bæredygtighed i fuld livscyklus - carbon footprint mv.

3) Domæneviden til nye medarbejdere
Målrettet viden om vandbranchen til nye og kommende medarbejdere.

4) Vandteknologi
Kompetenceudvikling i vandeffektivitet og teknologier, der er mere udbredte i udlandet, fx. vedr. avanceret rensning af overfladevand og havvand til drikkevand, samt vandteknologi af relevans for energisektoren.

Vandsektoren fremhæves ikke tilstrækkeligt i beskrivelser af uddannelser
Det er bemærkelsesværdigt, at vandsektoren ikke nævnes i den officielle kommunikation om flere relevante uddannelser som f.eks. procesingeniør, kemiingeniør og maskinmesteruddannelsen (ug.dk). Her nævnes medicinalbranchen og fødevaresektoren.

Ønske om mere samarbejde med studerende
Af interview med aktører i vandsektoren fremgår et ønske om mere branding og samarbejde med studerende og uddannelser for at skabe opmærksomhed om vandsektoren og opbygge relationer til kommende medarbejdere.

Svært at finde vej videre
Det er vanskeligt at finde vej videre i uddannelsessystemet, hvis man ønsker at skifte til anden uddannelsesinstitution. Studievejlederrollen har primært ansvar for at rådgive om muligheder i egen institution.
Original languageDanish
Number of pages51
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • construction, environment and energy

Cite this