Udflytningen af behandleransvar for KOL- og type 2-diabetespatienter fra Sygehus til Almen Praksis: Kommunale Forløbskoordinatorers Perspektiver

Michael Haurum Marcussen, Signe Beck Titlestad, Jens Søndergaard, Kim Lee

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

17 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
I forbindelse med Overenskomst om almen praksis fra 2018 blev det besluttet, at almen praksis som udgangspunkt har behandlingsansvaret for alle patienter med KOL og type 2-diabetes.
Imidlertid kan patienter med komplekse behandlingsforløb fortsat modtage specialiseret behandling på sygehuset. Alternativt kan behandlingen fortsat varetages af almen praksis i tæt dialog med relevante sygehusspecialister. Opgaveomlægningen har til hensigt at sikre bedst mulig anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer til de patienter, som har størst behov.
Formålet med denne undersøgelse er at beskrive den faglige kvalitet i forbindelse med
udflytningen af KOL- og type 2-diabetespatientforløb fra sygehus til almen praksis. Faglig kvalitet
skal her forstås ud fra et kommunalt perspektiv.
Metode
Undersøgelsen har et kvalitativt design med individuelle semistrukturerede interviews af forløbskoordinatorer ansat i kommunalt regi. Der fokuseres særligt på deres oplevelser og erfaringer med udflytningen af behandlingsforløb for KOL- og type 2-diabetespatienter.
Resultater
Resultaterne viser, at de kommunale forløbskoordinatorer spiller en central rolle i at skabe et sammenhængende behandlingsforløb. Forløbskoordinatorerne oplever, at et usammenhængende borgerforløb kan resultere i, at borgerne mister overblik over eget forløb. Samarbejdet mellem kommune og praktiserende læge fungerer bedst, når begge parter anerkender hinandens roller og kompetencer. Derudover er de kommunale praksiskonsulenter et væsentlig bindeled mellem kommune og almen praksis.
Konklusion
Rapporten peger på vigtigheden af et tæt samarbejde mellem kommune og almen praksis, samt at de praktiserende læger har et godt kendskab til borgerne og følger op på indsatserne, hvilket bidrager til kvaliteten af behandlingsforløbene. Rapporten peger også på samarbejdet mellem de kommunale forløbskoordinatorer og praksiskonsulenterne, der er vigtige bindeled mellem kommune og almen praksis.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitet
Number of pages23
ISBN (Print)9788797347621
Publication statusPublished - 2022

Cite this