Udflytningen af KOL- og type 2-diabetespatienter fra sygehusambulatorier til Almen praksis: sygehusspeciallægers perspektiver

Michael Haurum Marcussen, Signe Beck Titlestad, Jens Søndergaard, Kim Lee

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

22 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
I forbindelse med Overenskomst om almen praksis fra 2018 blev det besluttet, at almen praksis som udgangspunkt har behandlingsansvaret for alle patienter med KOL og type 2-diabetes. Imidlertid kan patienter med komplekse behandlingsforløb fortsat modtage specialiseret behandling på sygehuset. Alternativt kan behandlingen fortsat varetages i almen praksis i tæt
dialog med relevante sygehusspecialister. Opgaveomlægningen har til hensigt at sikre bedst mulig anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer til gavn for de patienter, som har størst behov. Formålet med denne undersøgelse er at beskrive, hvordan speciallægerne på sygehusene oplever den faglige kvalitet i forbindelse med udflytningen af KOL- og type 2-diabetespatienters
patientforløb fra sygehusambulatoriet til almen praksis.
Metode
Denne forskningsbaserede undersøgelse har et kvalitativt forskningsdesign med individuelle semistrukturerede interviews af sygehusspeciallæger. Der fokuseres særligt på deres oplevelser og erfaringer med udflytningen af behandlingsforløbene for KOL- og type 2-diabetespatienter.
Resultater
Sygehusspeciallægerne vurderer, at det er en fordel, at de kan allokere ressourcer til de patienter, som har de mest komplekse behandlingsforløb. Sygehusspeciallægerne vurderer, at praksiskonsulenterne bidrager til en tættere dialog mellem sygehus og almen praksis. Desuden vurderer de, at samarbejdet mellem sygehusspeciallægerne og praksiskonsulenterne bidrager til
mere sammenhængende patientforløb. I relation til dette, er det også et stort ønske fra sygehusspeciallægerne, at der etableres forskellige shared care-modeller mellem sygehus og almen praksis til at optimere behandlingen for patienter med komplekse behandlingsforløb. Tillige vurderer speciallægerne, at der generelt er et godt samarbejde mellem sygehusspeciallægerne og
de praktiserende læger – eksempelvis ved behov for faglig sparring om patienter med komplekse behandlingsforløb, hvor de praktiserende læger anvender hotline-telefonen eller korrespondancemodulet til at give patienterne den bedst mulige behandling. Sygehusspeciallægerne oplever at have en begrænset viden om kommunale sundhedstilbud.
Konklusion
Sygehusspeciallægerne vurderer, at de praktiserende læger påtager sig et koordinerende ansvar for at varetage den enkelte patients sygdomsforløb, og at de har en ekspertrolle i at varetage tovholderfunktionen for behandlingsforløbene. Der er fortsat en bekymring hos
sygehusspeciallægerne i forhold til, om alle praktiserende læger har tilstrækkelige kompetencer til at varetage behandling af de udflyttede patienter med mere komplekse behandlingsforløb.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitet
Number of pages28
ISBN (Print)9788797347638
Publication statusPublished - 2022

Cite this