Udsathed i mellemformer: fund fra følgeforskning om co teaching

Rikke Brown, Rune Frederik Cordsen

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

201 Downloads (Pure)

Abstract

Co-teaching er en af de såkaldte ’mellemformer’, som gerne fremhæves som måder at organisere undervisning, der understøtter den samfundsmæssige ambition om inklusion af flest mulig børn i almenskolen (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021; VIVE, 2022). Det er dog mindre betrådte veje at undersøge co-teaching i praksis i en dansk kontekst (Hedegaard Hansen et al., 2022). Denne præsentation bygger på empiri fra følgeforskning om en kommunes afprøvning af co-teaching på fem folkeskoler. Præsentationen fokuserer på, hvordan mellemformen påvirker udsathed, og forståelser af udsathed, blandt eleverne. Herunder vises eksempler på, hvordan co-teachingpraksisser kan modvirke men også (re)producere udsathed.

Materialet som analyseres er observationsnoter fra undervisning i dansk og matematik fra 14 observationer på tværs af de fem skoler, lydoptagelser af møder mellem co-teacher og dansk- og matematiklærer fra samme klasser samt et kort spørgeskema besvaret af 122 elever og interviews med 15 elever fra skolerne. Projektets teoretiske grundlag er som det ene begreber fra den praksisanvisende litteratur om co-teaching (Hansen, 2019; Cook & Friend, 1995). Herunder begreber om co-teachingformer, differentiering og deltagelsesmuligheder, som følgeforskningen har haft fokus på at undersøge i praksis. Som det andet er præsentationen informeret af forskningstraditioner, der undersøger normer, kategorier og kategoriseringspraksisser i skolen; herunder hvordan forskellige elever positioneres og positionerer sig i forhold til disse (fx Willis, 1977; Staunæs, 2004; Gilliam & Gulløv, 2012) og hvordan læreres praksisser kan have betydning for dette (Hargreaves, 1994, 2010; Lortie, 2002).

Et fund er, at implementeringen af co-teaching har stor betydning for, hvordan udsathed skabes eller modvirkes i praksis. Selvom co-teaching kan være en del af løsningen, løser co-teaching ikke i sig selv spørgsmålet om, hvordan på den ene side producere og bruge viden om forskellige former for udsathed til at sætte tidligt og relevant ind og på den anden side undgå, at den viden klæbes til den enkelte elev i form af fx stigmatisering og lave forventninger (se også VIVE, 2022). Med afsæt i analyser på tværs af det empiriske materiale diskuteres, hvorvidt og hvordan der i den professionelle praksis med såvel co-teaching som mellemformer mere generelt i endnu højere grad kan arbejdes med at undgå at (re)producere udsathed.
Original languageDanish
Publication date27 Oct 2022
Number of pages2
Publication statusPublished - 27 Oct 2022
EventNUBU forskningstræf: Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) - Comwell, Roskilde, Denmark
Duration: 27 Oct 202228 Oct 2022
https://nubu.dk/?type=Projekt og https://nubu.dk/call-for-abstrakts-til-nubu-forskningstraef-2022/

Conference

ConferenceNUBU forskningstræf
LocationComwell
Country/TerritoryDenmark
CityRoskilde
Period27/10/2228/10/22
Internet address

Keywords

  • schools, courses and institutions

Cite this