Abstract

I dette symposium vil vi diskutere, hvordan vi som forskningsmiljø undersøger og bidrager med viden om hverdagslivets udsathedsskabende processer, og hvilke spørgsmål vi rejser på tværs af projekterne.

Vi laver i den forbindelse nedslag i følgende felter:

o Dansk småbørns- og familiepolitik som en anledning til at diskutere hvad ”det udsatte barn”, som adresseres fra politisk hold, er kendetegnet ved, og hvad de politiske problem-forståelser betyder for børnene i de tidlige år.

o Skolereformens fokus på potentialerne i at pædagoger følger børn på tværs af skole og SFO/klub, som en anledning til at undersøge fritidspædagogiske rationaler i pædagogers arbejde med ukrainske flygtningebørn.

o Ulighed i uddannelse på tværs af geografi som en anledning til at undersøge, hvordan ele-vers demokratiske dannelse i provinsen foregår i samspil med uddannelsesværdiers urbane styringslogikker.

o Ulighed i folkeskolens pædagogiske opsporingspraksis af ordblindhed som en anledning til at undersøge, hvordan tosprogede elever med læse- og skrivevanskeligheder positioneres i skolen, og hvordan kategorierne ordblindhed og tosprogede elever bliver til og håndteres i skolen

Ved at gå på tværs af forskningsprojekterne ønsker vi at rammesætte en dialog om, hvordan den fælles interesse for udsathed kommer til udtryk i vores forskning, der på den ene side beskæftiger sig med ret forskellige arenaer, men på den anden side har sammenfaldende interesser.
Original languageDanish
Publication date2023
Publication statusPublished - 2023
EventNUBU Forskningstræf 2023 - Severin Kursuscenter, Kolding
Duration: 26 Oct 202327 Oct 2023

Conference

ConferenceNUBU Forskningstræf 2023
LocationSeverin Kursuscenter
CityKolding
Period26/10/2327/10/23

Keywords

  • children and youth

Cite this