Udsivning af pesticider fra jorddeponier: Projekt ID: 2249

Morten Birch Larsen, Karl Rasmus Haxthausen, Claus Larsen, Ditte Andreasen Søborg, Loren Mark Ramsay, Anne Marie Henriksen, Morten Steen, Curt Kyhn, Jens Christian Storgaard

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

Der flyttes store mængder jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Typisk stilles der krav om, at jorden analyseres for jordpakken (kulbrinter, PAH’er og tungmetaller), inden den henvises af den relevante myndighed, mens der ikke analyseres for pesticider. Hovedparten af jord der flyttes placeres i råstofgrave, i støjvolde eller på landbrugsjord.

Formålet med dette projekt har været at undersøge, om der findes pesticider i jord, som placeres i råstofgrave og støjvolde, og om kan ske en udvaskning af pesticiderne til grundvandet.

Projektet har vist, at der potentielt kan ske en udsivning af pesticider fra jord, som placeres i råstofgrave eller støjvolde, og der er dermed risiko for, at der kan ske en påvirkning af førstkommende grundvand. Dette bør fremadrettet medtages i en vurdering af, hvor jorden skal placeres, når der gives tilladelse til flytning af jord.
Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages57
ISBN (Electronic)9788770385640
Publication statusPublished - 1 Oct 2023
SeriesMiljøprojekt
Number2249

Cite this