Udvikling af it-støttede undervisnings- og læringsformer.

Jørgen Bering Asmussen, Heidie Clemens, Ove Nielsen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

4 Downloads (Pure)

Abstract

Projektet består af 7 delprojekter, som alle søger at beskrive og undersøge, hvordan it kan medvirke til at fremme undervisning og læring. PSH deltager med 6 delprojekter, der afvikles på læreruddannelsen i Skive, Silkeborg og Århus samt på pædagoguddannelsen i Holstebro, Horsens og Århus. TMH deltager med et delprojekt, der afvikles på ingeniøruddannelsen i Horsens. Det samlede projekt er organiseret med en projektkoordinatorgruppe bestående af 5 videncentermedarbejdere fra CELM, der hver har tilknyttet 1-2 arbejdsgrupper på 2-3 personer. Disse arbejdsgrupper er konkret ansvarlige for delprojekterne. Der er således tilknyttet ca. 20 personer til projektet.

Projekterne er alle afviklet i efteråret 2011 med start i september og rapportering medio december, og de har bevæget sig igennem et trefaset forløb:
1. Idefase. Åben diskussion af muligheder, læsning af relevant teori, projektdesign.
2. Implementeringsfase. Konkret gennemførelse af projektet med et antal brugere involveret. Løbende sparring fra projektkoordinator, diskussioner af forløbet og beslutning om nødvendige justeringer i projektdesign.
3. Rapportering.

Til it-scenarierne var der udarbejdet specifikke mål og målsætninger: Det overordnede mål: At udvikle it-støttede undervisnings- og læringsformer med fokus på en differentieret og ressourceorienteret tilgang til de studerendes it-kompetencer med det sigte at fastholde dem i uddannelserne og styrke deres læring i et professionsperspektiv.
Original languageDanish
Number of pages9
Publication statusPublished - 2012

Cite this