Udvikling og evaluering af legebaseret pædagogik

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel præsenterer forskningsmæssige perspektiver på pædagogens positionering i forhold til leg i dagtilbud. International forskning viser blandt andet at pædagoger generelt set har svært ved at indgå i og rammesætte børns leg på kvalificerede måder. Hvad er det som udfordrer pædagogerne? Hvilke barrierer forhindrer pædagogerne i at handle kvalificeret i forhold til leg? – og hvilke pædagogiske kompetencer kalder en legebaseret pædagogik på? Med afsæt i forskningslitteraturen præsenterer artiklen en model for en legebaseret pædagogik, som den kan se ud i dagtilbud. Modellen har til formål at bidrage til en bredere og mere nuanceret forståelse af leg i dagtilbud og præsenteres som et kontinuum bestående af fem forskellige legeformer.
Artiklen udspringer af et litteraturstudie der er gennemført i forbindelse med et forsknings- og udviklingsprojekt på UCN om legebaseret pædagogik i dagtilbud (3-6 år). Projektet ønsker at bidrage med nye perspektiver til det forskningsmæssige felt indenfor dagtilbudsområdet, der arbejder i feltet omkring leg og læring og pædagogens rolle i børns leg. Der eftersøges en bred lege- og læringstilgang - en børnecentreret og legebaseret pædagogik – som omfatter alle børn og som grundet den nye dagtilbudslov har fået ny samfundsmæssig og pædagogisk bevågenhed og interesse.
Derudover er projektet tænkt som første etape i et forskningsprojekt, der handler om at uddanne pædagoger og pædagogstuderende i legekompetence. Projektet skal bl.a. bidrage til at begrebet ”legekompetence” defineres og implementeres didaktisk i undervisning på pædagoguddannelsen.
Original languageDanish
JournalCEPRA-striben
Issue number28
Pages (from-to)26-39
Number of pages14
ISSN1903-8143
DOIs
Publication statusPublished - 20 Jan 2022

Keywords

  • children and youth
  • research designs, theory and method
  • education, professions and jobs

Cite this