Udvikling og spredning af LYD-kit til undervisningsbrug.

Peer Daugbjerg, Knud Funch

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

Abstract

Projektet ”Udvikling og spredning af LYD-kit til undervisningsbrug” er gennemført i perioden juli 2019 til og med januar 2022, efter forlængelse på grund af corona. Der har været opfølgende aktiviteter i februar og marts 2022, samt præsentation af det endelige materiale på konferencen Big Bang i april 2022. Oprindeligt
var planen at projektet skulle afsluttes i januar 2021.
Struer Statsgymnasium har været projektejer. Herningsholm og Skanderborg gymnasier deltog som aktive projektpartnere. LYD-kit er udviklet og afprøvet sammen med lærere fra de 3 gymnasier. Soundhub Danmark har stået for projektledelse og udvikling. VIA University College (VIA UC) har været med til
observation og evaluering og bidraget med fagdidaktiske oplæg. Desuden har Lydens by, Danish Sound Cluster, Ole Wulf, GN Foundation og Bang & Olufsen støttet op om projektet.
Formålet med projektet har været (fra ansøgning):
At forbedre elevernes:
- Digitale materiale-, forarbejdnings- og innovationskompetence.
- Evne til at bygge og teste fungerende prototyper i problembaserede projektforløb, herunder forløb efter Engineering Design Processen (EDP).
- Karrierekompetencer, og teknologiske dannelse.
Ved at:
- Udvikle, teste, forbedre og sprede materialesæt og undervisningsmoduler baseret på lyd og programmering.
- Inddrage lyd-teknologi ambassadører i forløbene fra regionens lydvirksomheder.
- Inddrage ekspertise i didaktik og evaluering fra VIA UC’s program for matematik og naturfagsdidaktik, med
en kobling til projektet ”Engineering i gymnasiet”.
Og etablere en undervisningsplatform, der giver:
- Undervisere i alle regionens gymnasier let tilgængelige og afprøvede værktøjer til at lave inspirerende STEM undervisningsforløb med udgangspunkt i lyd.
- Elever i regionen mulighed for i projektundervisning selv at bygge fungerende modeller og prototyper, hvor de har mulighed for at opleve, eksperimentere og innovere med lyd, interaktion og programmering
- Elever i regionen anledning til at reflektere og lære om betydningen af lyd, dens forskellige aspekter og
lydkvalitet.
- Eleverne mulighed for at arbejde med ideer omkring lyd og omsætte dem til innovation og forretningsideer.
- En naturlig kobling til faglig viden fra forskellige tekniske og naturvidenskabelige fag
Original languageDanish
PublisherRegion Midtjylland
Number of pages22
Publication statusPublished - Jun 2022

Cite this