Udviklingen i nyuddannede natur/teknik læreres undervisningsfaglighed (PCK) – i et longitudinelt perspektiv

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

Formålet med nærværende forsknings – udviklingsarbejde har dels været at detektere og dokumentere nyuddannede natur/teknik læreres undervisningsfaglighed (PCK), og dels at få et billede af udviklingen heri gennem de nye læreres første 1 ½ år i en dansk skolepraksis. Projektet har været struktureret som en follow-up undersøgelse af de nyuddannede lærere efter ½ og 1 ½ år med klasserumsobservation og interview som de primære empiriske metoder.
Natur/teknik har været et fag i den danske folkeskole siden 1994, men de første uddannede natur/teknik lærere forlod læreruddannelsen ved CVU Sønderjylland som nyuddannede i 2001. Denne kohorte er specielt interessant af flere årsager. Dels skal disse lærere som alle nyuddannede ”finde sin plads / form” som lærere i den danske folkeskole, dels skal de som de første uddannede i faget kunne fungere som et aktiv for faget og være innovative på deres felt for at opbygge den naturfagskultur som faget lægger op til. Desuden er de interessante i forhold til en kvalitetssikring af liniefaget natur/teknik på læreruddannelsen. Nærværende forsknings – udviklingsarbejde dokumenterer både, at de besidder undervisningsfaglighed i faget, at de med opbakning fra skoleledelsen også fungerer innovativt i forhold til udviklingen heraf, samt nogle interessante skridt i udviklingen af denne undervisningsfaglighed. Her ses det bl.a., at det initiale ønske om en konkret faglig og didaktisk ”værktøjskasse” til at afvikle undervisningen i faget afløses af en fagfaglig og didaktisk bevidsthed, hvor de nye lærere føler sig som ”garanter for faget”. Samtidigt ses det, at deres initiale skepsis ved det ”høje faglige niveau” fra læreruddannelsen afløses af glæde og tryghed ved de erhvervede faglige områder med ”mer-viden” .
Original languageDanish
Title of host publicationNaturfagsdidaktikkens mange facetter : Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag
Number of pages11
Place of PublicationKbh.
PublisherDanmarks Pædagogiske Universitetsforlag
Publication date2006
Pages423-433
ISBN (Print)87-7684-087-5
Publication statusPublished - 2006

Cite this

Ellebæk, J. J. (2006). Udviklingen i nyuddannede natur/teknik læreres undervisningsfaglighed (PCK) – i et longitudinelt perspektiv. In Naturfagsdidaktikkens mange facetter: Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag (pp. 423-433). Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.