Underprivilegerede borgeres anvendelse af teknologi til håndtering af sundhed i hverdagen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

8 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund: Trods stigende fokus på anvendelsen af teknologi i sundhedsfremmende indsatser målrettet mod underprivilegerede borgere mangler der viden om denne gruppe af borgeres anvendelse af teknologi til at engagere sig i sundhedsrelateret aktivitet.
Formål: At bidrage med viden om, hvordan underprivilegerede borgere oplever og håndterer sundhedsrelaterede problemer i deres hverdag, med særligt fokus på borgernes anvendelse af teknologi til at engagere sig i sundhedsrelateret aktivitet.
Metode: På baggrund af en participatorisk tilgang blev data indsamlet gennem anvendelse af cultural probes-undersøgelse, et individuelt kvalitativt opfølgende interview og en fælles workshop. Data blev efterfølgende analyseret ved tre sammenhængende analysetrin.
Konklusion: Borgernes anvendelse af teknologi til engagement i sundhedsrelateret aktivitet er influeret af, om teknologien støtter borgeren i 1) at vedligeholde og skabe sociale relationer, 2) at lave strategier for, hvordan de kommer fra idé til handling i deres håndtering af sundhed i hverdagen, og 3) at opnå stabilitet og balance i hverdagen.
Original languageDanish
JournalUCN PERSPEKTIV
Issue number6
Pages (from-to)23-25
Number of pages3
ISSN2446-2977
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2019

Keywords

  • occupational therapy

Cite this