Undersøgelse, refleksion og omsorg i socialt arbejde

Nadja Holmgaard Lysen, Michelle Skovgaard Agersnap

Research output: Book/Report/PhD thesisBookEducation

Abstract

Undersøgelse, refleksion og omsorg tilbyder et nyt blik på socialt arbejde og borgersamtalen. Formålet er at give professionelle de bedste forudsætninger for at skabe den nødvendige forandring sammen med borgeren. Til at styrke professionelles rolle og handlerum anvender forfatterne konkrete værktøjer, som er designet til at understøtte undersøgelse, refleksion og omsorg.

Undersøgelse handler om både at være undersøgende i forhold til borgeren, det faglige afsæt og at inddrage relevant viden fra undersøgelser og forskning. Refleksion vedrører at reflektere over det sociale mulighedsrum for at skabe innovative forløb for borgerne. Omsorg for den enkelte borger er ofte overset i en tid, hvor administration fylder meget. Derfor behandles omsorg som et begreb, der bør bringes tilbage i det sociale arbejde.

Bogen henvender sig til udøvere af socialt arbejde, uanset om de har myndighedsfunktion eller ej. Bogen er velegnet som undervisningsmateriale, primært på socialrådgiveruddannelsen og andre borgerrettede professionsuddannelser.

Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Number of pages256
ISBN (Print)97-887-412-7363-1
ISBN (Electronic)978-87-412-7973-2
Publication statusPublished - 14 Aug 2019
Externally publishedYes

Keywords

  • social work and social conditions
  • contracting
  • research designs, theory and method

Cite this