Unge uden uddannelse i Region Sjælland

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

Unge uden uddannelse i Region Sjælland
De unge, som hvert år forlader grundskolen uden at få mere uddannelse, står i en stadig vanskeligere situation og er, statistisk set, i farezonen for at blive marginaliseret på flere fronter. I uddannelsesanalysen for region Sjælland 2020 (Epinion 2020) viser opgørelser, at region Sjælland er den region i Danmark, der er længst væk fra at leve op til målet om, at mindst 90 pct. af de 25-årige i
2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Hertil kommer, at de faldende ungdomsårgange peger i retning af fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det overordnede formål med dette projekt er at indhente viden om de unge i Region Sjælland, der ikke er i gang med en uddannelse, og komme
med bud på, hvad der skal til for, at de kan komme i gang.
I vores gennemførte pilotprojekt-del har vi arbejdet med to case-kommuner i regionen. Gennem kvalitativt empirisk arbejde har vi sat fokus på de kommunale unge indsatser, FGU samt indsatser for unge, der ikke er klar til FGU. Vi har observeret undervisning og samvær og interviewet unge og fagprofessionelle for at komme tættere på at kunne beskrive de unges fysiske og psykiske trivsel/mistrivsel i og uden for skolen, samt hvilke barrierer de unge oplever står i vejen for at påbegynde en uddannelse.
Vores foreløbige resultater peger på, at unge med forskellige diagnoser fylder meget i gruppen af unge uden uddannelse og ikke mindst hos den gruppe, der ikke er klar til eller ønsker at starte på FGU. Vi har kunnet konstatere, at de unge har haft meget forskellige skoleerfaringer, men oplevelsen af ikke at blive forstået og ikke at blive respekteret, går igen.
Med afsæt i bl.a. Biestas forståelse af uddannelse som indeholdende kvalifikation, socialisation og subjektifikation samt inddragelse af bl.a. Goffmans begreb om stigma og Davis og Harrés begreb om positionering vil vi kvalificere og nuancere, hvem de unge uden uddannelse er, og hvad der skal til for, at de kan komme i gang.
Original languageDanish
Publication date27 Oct 2022
Number of pages1
Publication statusPublished - 27 Oct 2022

Keywords

  • children and youth
  • education, professions and jobs
  • social work and social conditions

Cite this