Vasketøjssortering: udvikling og afprøvning af teknologi til identificering af vasketøj

Helle Enggaard, Lene Moselund

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

18 Downloads (Pure)

Abstract

Projekt ’vasketøjssortering’ er kommet i stand via et samarbejde mellem Frederikshavn kommune, Bunker43 og Lab. X. ’Dråben’ på Sæby Ældrecenter fungerer som et living lab, hvilket betyder, at det udgør et levende laboratorium for udvikling og afprøvning af teknologi (Schultz, 2013). Projektet er baseret på et OPI-samarbejde, hvor det offentlige og private indgår i et tæt og gensidigt samarbejde med henblik på at udvikle nye offentlige løsninger Erhvervs & Byggestyrelsen, 2010a). Dette OPI-samarbejde har til formål at udvikle og afprøve teknologi til identificering af beboernes rene vasketøj. Den teknologiske løsning er udviklet af Bunker43 og består af chips med RFID (radio Frequency Identification), en scanner der kører på UHF-frekvenser (Ultra High Frequences) og en tablet med android Linux styresystem, som styrer processen med identifikation af vasketøj. Projektet har haft til formål at undersøge om elektronisk identificering af rent vasketøj kan lette arbejdet i forhold til at spare tid, reducere fejl samt forbedre personalets arbejdsmiljø og medarbejderoplevet kvalitet. Rammer og baggrund for projektet er beskrevet i bilag 1. Dette resumé er skrevet på baggrund af de data, der er indsamlet i forbindelse med afprøvning af teknologien på Dråben (Sæby Ældrecenter) i perioden april 2014 – ebruar 2015. Hovedpunkterne i resuméet er en beskrivelse af personalets vanlige praksis med håndtering af vasketøj, herunder de udfordringer personalet oplever. Dernæst en beskrivelse af teknologiens betydning i forhold til tid anvendt på identificering af rent vasketøj, arbejdsmiljø og kvalitet, samt beboerens perspektiv på chip i tøj og tekstiler. Der afsluttes med personalets erfaringer med OPI-samarbejde med henblik på at identificere de forhold, der er betydende for, at et living lab kan fungere.
Original languageDanish
PublisherUCN
Number of pages35
Publication statusPublished - 31 Mar 2015

Keywords

  • welfare technology

Cite this