Vejledning til trinplacering i FVU-læsning (3. udgave)

  Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

  108 Downloads (Pure)

  Abstract

  Til brug for uddannelsesstedernes afdækning af FVU-deltageres læse-, stave- og skrivefærdigheder med henblik på trinplacering udsender Styrelsen for Undervisning og Kvalitet denne reviderede vejledning. Vejledningen erstatter den tidligere vejledning (2. udgave) til trinplacering fra 2004. Den reviderede vejledning bygger bro mellem gældende visitationspraksis, som siden 2018 har baseret sig på det obligatoriske screeningsværktøj VLV-2 (Vejledende læsetest
  for voksne, 2. udgave) suppleret af en indledende samtale med deltageren og den tidligere vejlednings retningslinjer vedrørende trinplacering. Forældede trinplaceringskategorier vedrørende særlig tilrettelæggelse af trin 1 for deltagere med dansk som andetsprog eller ordblindhed udgår. Videre tilpasser vejledningen procedurerne for vurdering af deltagerens skrivefærdigheder efter et nyere udviklingsarbejde (Juul 2016). Endelig er der gennemført justeringer af vejledningens bilag.

  Det er sigtet med vejledningen, at praksis nu får samlet retningslinjerne for trinplacering, herunder med inddragelse af VLV-2 som led i trinplaceringen. Revisionsarbejde er gennemført af Københavns Professionshøjskole i efteråret 2019.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
  Number of pages48
  Publication statusPublished - Dec 2019

  Keywords

  • language assessment
  • reading
  • professional bachelor programmes
  • screening
  • schools for adults

  Cite this