Vejlednings bidrag til at inkludere ergoterapeutstuderende i det faglige og sociale fællesskab.

Marianne Kaslund

Research output: ThesisMasterResearch

Abstract

Emne: Nogle ergoterapeutstuderende oplever barrierer i forhold til at blive medlem af det faglige og sociale fællesskab. De føler sig udenfor på de enkelte hold. Projektet består af en kvalitativ undersøgelse. Der søges indsigt i, hvilke barrierer nogle af disse studerende står overfor. Vejlednings bidrage til at overvinde nogle af disse barrierer bliver vurderet i forhold til resultaterne af undersøgelsen.
Teori: Læringsteori og sociologisk teori bringes i dialog med empirien. Vejledningens rolle vurderes ved hjælp af 3 modeller, en socio-politisk, en vedrørende kontinua for dirigerende – ikke-dirigerende/kognitiv – emotionel støtte og et magt kontinua. Systemisk og filosofisk teori bringes i spil i forhold til gruppevejledning på holdniveau.
Metode: Det empiriske materiale bygger på interview med fire studerende, som oplever vanskeligheder med at blive en del af det faglige og sociale fællesskab på ergoterapeutuddannelsen i UC- Lillebælt.
Resultater: De studerende, der er interviewet har eksempelvis ingen tradition i familien for boglig uddannelse og to af dem ingen gymnasial uddannelse. De har tidligere oplevet vanskeligheder med at skabe relationer og der har været hændelser og er sociale omstændigheder i deres livsbane, der adskiller dem fra majoriteten af studerende. De oplever kort sagt at de andre vender ryggen til dem og de oplever det hårdt psykisk belastende.
Sociologiske og uddannelsesmæssige vilkår medvirker til at eksklusionsmekanismer på et hold forstærkes. Der opstår en ond cirkel, hvor de som er uden for, ikke får adgang til praksisfællesskaber, hvor de kan øve sig i at blive ”en af vores slags”. Klimaet på holdet medvirker til et negativt psykisk pres.
Det konkluderes at medlemskab af det faglige og sociale fællesskab er af stor betydning for læring og dannelses af professionsidentitet. For at styrke vilkårene for, at alle kan blive en del af de faglige og sociale fællesskab må vejledningen sætte ind på primært to niveauer: Støtte til den studerende til at mestre de udfordringer, de står overfor på uddannelsen og uddannelsen må bidrage med støtte til holdet, så det psykiske klima kan blive mere støttende for alle.

Original languageDanish
Publication statusPublished - 2008

Cite this