Vi skulle dreje hjernen rundt - når skolen understøtter lærernes didaktiske arbejde med elevernes dannelse

Thomas Iskov, Niels Bjerre Tange, Tina Visgaard Duedahl

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Der er i disse år en skærpet interesse for, hvordan man kommunalt og institutionelt kan understøtte læreres didaktiske arbejde med folkeskolens dannelsesopgave, herunder: hvordan lærerne kan tale om, planlægge og begrunde undervisning og didaktiske beslutninger i relation til elevernes indre dannelsesprocesser i en skole, som gennem længere tid har været orienteret mod det ydre, synlige, evaluer- og dokumenterbare.
Odder er et eksempel på en kommune, der, med ovenstående hensigt, har igangsat et femårigt skoleudviklingsprojekt med fokus på professionalisering af lærernes dannelsesdidaktik. Tilknyttet projektet som deltagende forskere og konsulenter, har vi identificeret en række dilemmaer, der gør sig gældende i et sådant arbejde og mulige måder at håndtere disse på.
Nærværende artikel præsenterer erfaringer og viden knyttet til dette skoleudviklingsprojekt med særligt fokus på, hvilke dilemmaer og udfordringer der er forbundet med det at udvikle sprog og tale om dannelse, samt det at tilgodese dannelsen didaktisk. Sidst i artiklen præsenteres en didaktisk model og dannelsesdidaktiske samtaler som bud på, hvordan skoler, med blik for de iboende dilemmaer, kan understøtte professionaliseringen af læreres dannelsesdidaktiske arbejde.
Original languageDanish
JournalLiv I Skolen
Volume21
Issue number3
Pages (from-to)24-37
Number of pages13
ISSN1398-2613
Publication statusPublished - Sep 2019

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this