VIA Employability - Next Step!

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

Abstract

Projektet ”VIA Employability – Next steps!” har til formål at undersøge muligheden for i større udstrækning at engagere og motivere studerende til at arbejde med egen employability. I projektet inddrages de studerende i projektet i form af interviews og fokusgrupper, således målgruppens behov og præmis for arbejdet imødekommes. Parallelt hermed analyseres en række best-practises samt tendenser fra teori- og praksisfeltet og sammenholdes med outputtet fra de kvalitative analyser med bl.a. studerende.
Projektet peger på en forskydning i måden at arbejde med employability på hos målgruppen og foreslår en ny supplerende tilgang til at arbejde med employability på for uddannelsesinstitutionerne, hvor individet er omdrejningspunkt og målet i større udstrækning er ”det hele liv” i modsætning til den traditionelle fokusering på arbejdslivet.
Det gøres bl.a. ved at udvikle et proces- og faciliteringsværktøj (e-bog), der supporteres af en workshop (indledende) og mulighed for individuel sparring.
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages19
Publication statusPublished - 8 Jan 2020

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this