VIA og e-ressourcerne

Claus Bjerg, Raymond Kolbæk

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearch

Abstract

Artiklen omtaler et projekt finansieret af DEFF og af VIAs strategiske IT pulje, der undersøger det danske fag-e-bogsmarked efteråret 2011 i en bibliotekssammenhæng med udlån af danske e-bogtitler til studerende i tæt samarbejde med undervisere, og projektet undersøger en central elektronisk ressources (Nursing Reference Center) relevans i tæt samarbejde med undervisere og uddannelser.
Projektet skal medvirke til at sikre et bedre beslutningsgrundlag for VIA Bibliotekerne og for professionshøjskolebibliotekerne i omprioriteringen fra fysiske materialer til digitale.
Projektet og VIA Bibliotekerne viderefører projektet og forsøger at etablere forsøgsordninger for biblioteksudlån af e-bøger til studerende gennem det nyetablerede distributionssystem ereolen.dk for udvalgte grupper af studerende. VIA Bibliotekerne forsøger at få en økonomisk aftale og clearing med disse biblioteks udlån. Desuden vil VIA Bibliotekerne blandt andet på baggrund af projektets erfaringer skulle vurdere om e-bogsudlån af danske e-bøger kan indgå i et kommende bibliotekssystem OLS.

I forhold til Nursing Reference Center bliver der arbejdet videre med implementering af denne ressource i sygeplejerskeuddannelsens moduler, og der er købt adgang til ressourcen også i 2012 via projektbevillingen, således der er den fornødne tid for undervisere og bibliotekarer til at vurdere e-ressourcens anvendelighed fremadrettet. Det vil være hensigtsmæssigt, at VIA Bibliotekerne og VIA Sygeplejerskeuddannelserne indleder samarbejde økonomisk i 2012 om en permanent licens til NRC, således at adgangen sikres til en central sygeplejefaglig ”sammensat” ressource, som kan bidrage med relevant og tilgængelig information til såvel den kliniske og den teoretiske undervisning.


Original languageDanish
Title of host publicationE-tologi
Number of pages19
Place of PublicationAarhus
PublisherCenter for E-læring og Medier, VIA University College
Publication date25 Oct 2012
Publication statusPublished - 25 Oct 2012

Keywords

  • librarian
  • digitalization

Cite this