Videndeling, læringskultur og digitale læringsressourcer på Absalons Skole “Projekt VILD” Af Mette Hannibal & Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC

Mette Hannibal, Britta Vejen

  Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

  37 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport er resultat af et udviklingsprojekt gennemført på Absalons Skole i et samarbejde mellem skolen og de eksterne konsulenter Mette Hannibal og Britta Vejen fra Professionshøjskolen UCC i København. Projektet er støttet af folke- og skolebibliotekspuljen ved Kulturstyrelsen, nu Udviklingspulje for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre.
  På baggrund af et indledende modningsprojekt udført i perioden januar til oktober 2013 er der med en fortsat optagethed af læreprocesser med digitale læringsressourcer i forpligtende fællesskaber gennemført et egentligt udviklingsprojekt på Absalons Skole i skoleåret 2014-15.
  Projektmodningen viste, at et udviklingsprojekt med elementer fra aktionslæringsmetoden så ud til at kunne understøtte organisationsudvikling, der fremmer læring i praksisfællesskabet og giver mulighed for udvikling af en ny faglighed omkring digitale redskaber og programmer.
  Original languageDanish
  Publication statusPublished - 18 Jan 2016

  Cite this