Vidensflow: hvordan kan forbindelserne mellem forskning og uddannelse i professionshøjskoler begribes?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Professionshøjskolerne fik i 2013 forskningsret og -pligt, og forbindelserne mellem forskning og uddannelse er derfor relativt uudforsket i professionshøjskoleregi. Forventningerne om professionshøjskolernes fokus på at forskningsbasere uddannelserne kombineret med den begrænsede forskningsbaserede viden om netop dette felt kalder på udvikling af begreber og nuancerede forståelser. Studiet viser, at uddannelsesarenaen hovedsageligt positioneres i en modtagende rolle i forhold til forskning, og argumenterer for anvendelsen af en mere gensidig optik. Litteraturstudiet, som artiklen trækker på, viser desuden et fravær af systematisk begrebsanvendelse i forhold til forskellige typer af forbindelser mellem de to arenaer. Artiklen foreslår en tredelt typologi, hvor der skelnes mellem materielle, aktørmæssige og organisationsmæssige forbindelser.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for professionsstudier
Issue number28
Pages (from-to)82-95
Number of pages14
ISSN2446-0273
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs
  • professional bachelor programmes

Cite this