Vidensformer og Refleksiv praksislæring

Pia Frederiksen, Carl Bagger, Lars Nørgaard, Ingrid Maria Sørensen

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

Abstract

Som led i en nærmere begrebsmæssig indholdsbestemmelse af Refleksiv Praksislæring som professionsdidaktik har UCN igangsat en række forskningsprojekter. Nærværende projekt, der er et litteraturreview, har haft til formål at undersøge, hvilke vidensformer, der er i spil i de praksisnære professionsuddannelser og i lyset her af diskutere, hvordan Refleksiv praksislæring som læringsmodel/ didaktik kan understøtte samspillet mellem de forskellige vidensformer. Litteraturreviewet er baseret på en systematisk søgning i litteratur fra perioden 2006-2017 i udvalgte nordiske databaser.
Det vurderes og konkluderes bl.a., at RPL som læringsmodel/didaktik har potentialer til at understøtte vidensudviklingsprocesser, studieintensitet og engagement i studieaktivitetesmodellens studenter-initierede læringsrum.
Nøgleord: Refleksiv praksislæring, vidensformer, professionsdidaktik.
Original languageDanish
Publication dateMay 2018
Publication statusPublished - May 2018
EventStudieaktivitetsmodellen i et professionsdidaktisk perspektiv: Professionshøjskolernes konference om studieaktivitetsmodellen - VIA University College, Aarhus C., Denmark
Duration: 22 Mar 201822 Mar 2018
http://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/konference/ (Link til konferencen)

Conference

ConferenceStudieaktivitetsmodellen i et professionsdidaktisk perspektiv
LocationVIA University College
Country/TerritoryDenmark
CityAarhus C.
Period22/03/1822/03/18
OtherI 2015 blev der igangsat et nationalt forskningsprogram med det sigte at frembringe viden om, hvordan professionsuddannelserne og professionsdidaktik kan videreudvikles. Der er i regi heraf igangsat 5 delprojekter på tværs af programmets overordnede for...
Internet address

Keywords

  • professional didactics

Cite this