Virker klientcentreret og aktivitetsbaseret ergoterapi i hjemmet på ældre menneskers aktivitetsudførelse?

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Introduktion
Ældre kan i Danmark tilbydes ergoterapi i hjemmet med det formål at forbedre og vedligeholde deres aktivitetsudførelse. Der er behov for at styrke evidensen mht., hvordan denne ergoterapi skal udføres for at være effektiv. Et begrænset antal udenlandske studier har vist, at ergoterapi i hjemmet kan forbedre ældres aktivitetsudførelse, men at effekten hurtigt mistes igen.
Formål
Gennem et randomiseret kontrolleret studie testede vi, hvorvidt klientcentreret og aktivitetsbaseret ergoterapi i hjemmet kan forbedre ældres aktivitetsudførelse sammenlignet med den sædvanlige praksis i en dansk kommune, og hvorvidt de opnåede effekter stadig var til stede tre måneder efter endt intervention.
Metode
Et single-blindt randomiseret kontrolleret studie blandt 119 hjemmeboende ældre (60+ år). Canadian Occupational Performance Measure (COPM) blev brugt som primært outcome, anvendt ved baseline og efter tre og seks måneder. Alle deltagere kunne tilbydes kommunens sædvanlige ydelser: personlig pleje og praktisk hjælp, madordning, fysioterapi og hjælpemidler, når de levede op til sædvanlige kriterier. I tillæg modtog interventionsgruppen 11 ugers klientcentreret og aktivitetsbaseret ergoterapi to gange ugentlig; ergoterapien tog udgangspunkt i deltagernes egne interesser og mål. Kontrolgruppen kunne, gennem den sædvanlige visitation, modtage op til tre besøg af en ergoterapeut ifm. hverdagsrehabilitering.
Resultater
Ved endt intervention (tre måneder efter baseline) havde de ældre i interventionsgruppen forbedret deres aktivitetsudførelse statistisk signifikant mere end de ældre i kontrolgruppen; forskellen mellem, hvor meget grupperne i gennemsnit havde forbedret deres COPM udførelsesscore, var 1,26 points (95%CI: 0,50;2,02). Tre måneder efter endt intervention havde interventionsgruppen stadig forbedret deres aktivitetsudførelse statistisk signifikant mere end kontrolgruppen, der var dog sket en mindskning af de opnåede forbedringer.
Konklusion
I en dansk hjemmeplejekontekst kan intensiv, klientcentreret og aktivitetsbaseret ergoterapi med fordel indtænkes i de eksisterende tilbud.
Original languageDanish
Publication date13 Jun 2018
Publication statusPublished - 13 Jun 2018
EventForsknings- og udviklingssymposium, Ergoterapeutuddannelsen ICN - Ergoterapeutuddannelsen University College Nordjylland (UCN), Aalborg, Denmark
Duration: 13 Jun 201813 Jun 2018

Conference

ConferenceForsknings- og udviklingssymposium, Ergoterapeutuddannelsen ICN
LocationErgoterapeutuddannelsen University College Nordjylland (UCN)
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period13/06/1813/06/18

Keywords

  • occupational therapy

Cite this