2. praktik. Social- og specialpædagogik : Underviser, teamtovholder, praktikkoordinator

Beskrivelse
Læringsmål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på̊ den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på̊ et etisk forsvarligt grundlag.
Undervisnings- og arbejdsformer: Underviser oplæg, selvstændigt studiearbejde. Studerende kobler egne praksiserfaringer til teori mhp. at fremanalysere relevante handlingsstrategier i praksis.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studerende er i praktik og skal bearbejde egne praksiserfaringer.