Æstetiske læreprocesser i skolen

Beskrivelse
Oplæg med hovedpunkter fra artikel i den norske antologi "Skaperglede, engasjement og utforskertrang" (2019), Universitetsforlaget, Oslo