Afsøgning af forskningsfelt

Beskrivelse
Opgavens indhold: Kursus i afsøgning af forskningsfelt i forbindelse med forskningsprojektet "Beslutningsstøtte ved underretninger"
Mål for aftagers udbytte: Udarbejdelse af søgestrategi
Udvælgelse af søgeord
Valg af informationsressourcer informationssøgning
Metodik og arbejdsform: Oplæg, vejledning, hands on
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: ...