CFU(n)ORD 2017: Genrepædagogik og Reading to Learn i FVU og OBU

  • Monica Irene Krarup Olesen (Deltager)
Beskrivelse
Opgavens indhold: Reading to learn er en undervisningsmodel, der stilladserer kursisters læsning af svære tekster og bygger bro fra hverdagssproget til det svære fagsprog i teksten. Temagruppen introducerer til metoderne og sætter disse i perspektiv til indhold, læringsforudsætninger og målgruppe i FVU og OBU.
Mål for aftagers udbytte: Viden om Genrepædagogik og Reading to learn samt inspiration til hvordan formelle krav til FVU og OBU kan knyttes til metoderne.
Metodik og arbejdsform: Oplæg og øvelse i at knytte formelle mål med undervisningen til de præsenterede metoder.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: I læreprocessen lægges vægt på en praksisnær tilgang, samt meningsfuld anvendelse af metoderne i egen praksis.