Faglig følgegruppe for Videncenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren (Ekstern organisation)

Beskrivelse
Hensigten med den faglige følgegruppe er, at repræsentanterne:
- Skal medvirke til at fremme og gennemføre Videncentrets opgaver – både i forhold til proces og resultater
- Skal løse interne og eksterne opgaver i forhold til Videnscentrets genstandsfelt og fokusområder
- Skal virke som inspiratorer og faglige sparringspartnere i forhold til udviklingen af videncenterfunktionen
- Skal virke som formidler og forbindelsesled til uddannelserne.