Genrepædagogik i FVU og OBU

  • Monica Irene Krarup Olesen (Deltager)
Beskrivelse
Opgavens indhold: Med genrepædagogik i FVU og OBU vil fokus rettes mod at blive opmærksom på, at forskellige tekster har forskellige formål, og at blive bevidst om, hvordan fagspecifikke begreber hænger sammen; kurset præsenterer en tilgang, hvor man som kursist hjælpes til at opdage de sproglige mønstre, som bruges til forskellige sammenhænge.
Mål for aftagers udbytte: Viden om Genrepædagogik samt inspiration til hvordan formelle krav til FVU og OBU kan knyttes til metoderne.
Metodik og arbejdsform: Oplæg og øvelse i at knytte formelle mål med undervisningen til de præsenterede metoder.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: I læreprocessen lægges vægt på en praksisnær tilgang, samt meningsfuld anvendelse af metoderne i egen praksis.