Kursusrække om ordblindhed (3 x 3 timer)

  • Monica Irene Krarup Olesen (Deltager)
Beskrivelse
Opgavens indhold: Kursus 1: Hvad er ordblindhed, og hvornår er der grund til bekymring?
Kursus 2: Den nationale ordblindetest og yderligere afdækning
Kursus 3: Ordblind - hvad gør vi? Den nye vejledning
Mål for aftagers udbytte: Viden om ordblindhed
Viden om tidlige tegn på ordblindhed
Viden om afdækning af ordblindhed
Viden om tiltag og undervisning der kan afhjælpe ordblindhed
Metodik og arbejdsform: Oplæg og fælles refleksion/diskussion og videndeling.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: I læreprocessen lægges vægt på en praksisnær tilgang, hvor viden om emnet perspektiveres til egen praksis.