Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (Forlag)

Beskrivelse
Læreprocesser i 90´erne
En konferencerapport fra en konference af samme navn