Lærernes grundfaglighed - Pædagogik og lærerfaglighed: MODUL 2: Almen undervisningskompetence

  • Monica Irene Krarup Olesen (Underviser)
Beskrivelse
Læringsmål: Jf. studieordning
Undervisnings- og arbejdsformer: Vekselvirkning mellem oplæg, gruppeøvelser, arbejde i læringsteams, individuelle refleksionsøvelser og diverse procesøvelser.
Afsluttes med udprøvningsopgave og praktikeksamen med ekstern censur.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Optimale læreprocesser og værdifuld transfer mellem teori og praksis for de studerende.