Målstyret undervisning i S-klasserne

Beskrivelse
Aktionslæringsforløb over seks måneder med ét besøg (oplæg og sparring) pr. måned.