Mediernes ansvar for brugergenereret indhold på sociale medier

Beskrivelse
Oplægget indkredser de retlige rammer for mediernes ansvar for brugergenereret indhold på sociale medier og ser nærmere på nationale og internationale retsafgørelser, som har adresseret dette emne.