Oplæg om æstetiske læringsfællesskaber

Beskrivelse
Kultur og fritidsforvaltningen under Frderikssund kommune har de sidste år arbejdet på projekt "kulturstier" indenfor dagtilbudsområdet. Et projekt, der sigter mod tæt samarbejde mellem kommunens kultur og fritidsinstitutuioner og dagtilbudsområdet. Jeg blev bedt om at holde temadag under overskriften "æstetiske læringsfællesskaber" for at understøtte kommunens arbejde med kulturstier. Oplægget udsprang af min forskning og udvikling udner FoU programmet pædagogik og æstetik.