Præforskerskole

Beskrivelse
Opgavens indhold: Kursus i avanceret informationssøging
Mål for aftagers udbytte: Kompetencer i:
At udarbejde en søgestrategi
At finde og udvælge relevante og præcise søgeord
Avanceret informationssøgning
Udvalgte informations ressourcer
Avanceret informationssøgning
Metodik og arbejdsform: Oplæg, vejledning og hands-on
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: ...