Professionsbachelor – uddannelse der giver handle- og udviklingskompetence på et evidensbaseret vidensgrundlag

  • Jørgen Thorslund (Arrangør)
Beskrivelse
Formålet med konferencen var, at opnå en højere grad af fælles opfattelse af professionshøjskolernes uddannelsesopgave blandt sektorens uddannelsesmæssige ledernetværk. På konferencen kunne drøftes dels Uddannelsespolitisk udvalgs arbejde dels problemstillinger, som er af fælles interesse på tværs af netværk. Konferencen kunne således bidrage til at sektoren mere tydeligt når en fælles opfattelse af, hvad det er for en uddannelsesopgave vi løser erhvervs- og professionsrettet til gavn for borgere og samfund. Konferencen var tiltænkt et umiddelbart sektorinternt fokus, der efterfølgende kan kvalificere sektorens kommunikation med omverden.
Som fagligt omdrejningspunkt blev med inspiration fra antologien "Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis". UCC forlag 2010 valgt at sætte fokus på fælles træk ved professionsbacheloruddannelser på tværs af hovedområder. Hermed kunne opnås at sikre et bredt fælles grundlag for den uddannelsespolitiske drøftelse mellem ledernetværk og udvalg og på den anden side at bidrage til udvikling af det største uddannelsesmæssige aktivitetsområde i sektoren.

Ansvarlig for den organisatorisk og indholdsmæssige tilrettelæggelse
Informationer
Flere informationer

Konference

KonferenceProfessionsbachelor – uddannelse der giver handle- og udviklingskompetence på et evidensbaseret vidensgrundlag
LandDanmark
ByFredericia
Periode9 juni 2011