Små børns møde med kunst og kultur

Beskrivelse
Om de pædagogiske potentialer i dagtilbudsbørns møde med kunst og kultur - set i relation til Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud