Systematisk informationssøgning

Beskrivelse
Opgavens indhold: Informationssøgningsvejledning i forbindelse med forskningsprojektet "Kvalitet i børnefaglige undersøgelser"
Mål for aftagers udbytte: Udarbejdelse af søgestrategi
Udvælgelse af søgeord
Valg af informationsressourcer informationssøgning

Metodik og arbejdsform: Vejledning
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: ...