Systematisk informationssøgning

Beskrivelse
Opgavens indhold: Kursus i målrettet informationssøgning i forbindelse med projekter i programgruppen "Den rumlige udfordring" under "Center for Samfund og Socialt arbejde"
Mål for aftagers udbytte: At udarbejde en søgestrategi
At finde og udvælge relevante og præcise søgeord
At få diverse søgetips
At få større fortrolighed med udvalgte informations ressourcer
At komme godt i gang med litteratursøgning og finder anvendeligt litteratur til de respektive projekter
Metodik og arbejdsform: Oplæg, vejledning og hands-on
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: ...