Tidsskrift for Socialpædagogik (Tidsskrift)

Beskrivelse
Udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik med to numre årlig

Ansvarshavende redaktør 2006-2011, herefter medlem af redaktionen